Informacje

Kancelaria  posiada elektroniczny dostęp do następujących baz danych:

CEIDG - certyfikowany dostęp do bazy przedsiębiorców; 
WEBEWID - elektroniczny dostęp do danych geodezyjnych i kartograficznych;
– System bankowy OGNIVO – umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika;
– Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) możliwość prowadzenia elektronicznego postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;
– Elektroniczny Rejestr Sądowy  (KRS);
– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach;
– Platforma usług elektronicznych ZUS – możliwość składania elektronicznego zapytania o płatnika składek;
– System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG) – informacje o podmiotach prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązania z innymi podmiotami;
– EKW – elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych.

 

Na podstawie  art. 2 ust. 3 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych  w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczanie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania ich w sądową klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]